top of page

Ved å klikke på klubblogoene finner du kontaktpersoner for klubbene.

Hvis du vil snakke med koordinatoren for fellesmarkedsføring av orientering i Hordaland kontakter du:

Owen Jarvis Westergård
jarvisx4@gmail.com
Mobil: 906 15 850

bottom of page