top of page
fanail-logo.png

FANA ORIENTERING

Fana Orientering ønsker nye orienteringsløpere velkommen, hele året! Vi har alltid et tilbud til deg som ikke har erfaring med kart og kompass fra tidligere. Fana Orientering er en inkluderende klubb som tar godt imot både enkeltløpere og hele familier.

 

Hver vår arrangerer klubben nybegynnerkurs for små og store.

 

Vårens kurs arrangeres torsdag 4.april, fremmøte Fana Arena på Slåtthaug, kl 18.00.

Kurset legger opp til enkel innføring i orienteringsteknikk samt tilrettelagte treninger i nærområdene. Vi ønsker å inspirere alle familiemedlemmer til å bli aktiv, derfor er både barn og foreldre velkommen på kurs og treninger! Rekker en ikke det vårlige kurset, er en likevel hjertelig velkommen i klubben gjennom hele året. En vil da få oppfølging og veiledning etter ønsker og behov, samt kunne delta på tilpassete treninger.

 

Nye orienteringsløpere har en fast trener å forholde seg til. I løpssesongen, dvs fra april til oktober, arrangeres det tilrettelagte treninger med kart i nærområdene. I høst- og vintersesongen har nye løpere mulighet til å være med på tilpassete treninger både inne og ute.

​Nye medlemmer i klubben får god informasjon om kommende treninger og aktuelle løp. Og når nye løpere ønsker å delta på orienteringsløp, kan klubben tilby samkjøring og utlån av nødvendig utstyr som løpsbrikke og kompass.

Fana IL har første rekrutt-trening torsdag etter påske, dvs torsdag 4.4 kl 18:00 med oppmøte på Fana Arena på Slotthaug.

Kontaktinfo:

Spørsmål om treningene:

FANA.JPG
bottom of page